Miljöarbete

Dalarö Båtklubb har ett ett stort miljöengagemang och vi uppdaterar vårt miljöarbete löpande. Dalarö Båtklubb fastslog 2014 en ny miljöplan för båtuppläggningsplatserna i enlighet med Södertörns Miljö- och Hälsoskydds-förbundets föreläggande.

Läsa våra miljödokument i PDF-form via nedanstående länkar.

Hösten 2015 har uppdaterade miljöregler fastslagits som följer:

1. Mjuka/självpolerande bottenfärger.
DBK förbjuder användande av mjuka färger från och med 1/9 2015.
Båtbottnar som sedan tidigare är målade med mjuka färger, MÅSTE, innan torrsättning rengöras på miljökorrekt sätt, (t.ex. på en anläggning som har godkänd spolplatta, eller borsttvätt med uppsamling), senast 14 dagar innan torrsättning. Det är totalförbud att spola av båten på DBK's uppställningsytor om den är målad med mjuk/självpolerande bottenfärg.
 
2. Hårda bottenfärger.
DBK tillåter endast användning av kemikalieinspektionens godkända hårda bottenfärger.
DBK rekommenderar att man även här rengör båtbotten en tid innan torrsättningen på en anläggning som har godkänd spolplatta, eller borsttvätt med uppsamling.
Men det är tillåtet att spola av alla ytor på båten på land om det har gått 1 år sedan senaste målningstillfället.
 
3. Omålade båtar.
Inga restriktioner.  

Klubben tillhandahåller inte längre högtryckstvätt/ar vid torrsättningen sedan 2014.

Båtägare rekommenderas att bottentvätta båten någon vecka före torrsättning vid sådan anläggning där uppsamling av spolrester - gifter och "skräp" - sker.
Fråga om samordning diskuteras för erhållande av lägre kostnad.

Miljöplan för Dalarö Båtklubb

Tilllägg 2015 angående båtbottentvätt