Styrelse och övriga befattningshavare
 

Ordinarie ledamöter
Uffe Börjesson , ordförande (vald till 2018) 0708-44 65 00
Jan Lundberg , vice ordförande (vald till 2018) 0705-81 16 23
Richard Nordgård , kassör (omvald till 2019) 0702-10 96 70 
Jonas Maijgren , hamnkapten (vald till 2018) 0706-08 88 97
Jens Sjödin , arbetsplikt (omvald till 2019) 0705-92 00 12 
Thomas Wrande , segling (vald till 2018) 0706-19 67 14
Kristin Unander , sekreterare (nyvald till 2019) 0768-82 84 78 


Suppleanter
Tony Dahlbom , IT (vald till 2018) 0703-91 91 85
Danny Olofsson , arbetsplikt (omvald till 2019) 0707-476687
K aj  Maass , miljö (fyllnadsvald till 2018) 072-729 31 21
Magnus Sundström , byggnader (nyvald till 2019)


Revisorer
Eric Åhsberg auktoriserad (omvald till 2019)
Lars Palmgren lekmannarevisor (vald till 2018)
Vivianne Yllenius suppleant (omvald till 2019)
Lennart Jansson suppleant (vald till 2018)

Valnämnd
Jan Nordin , sammankallande 0704-13 78 98
Sven Gustavsson 
LO Landin

Hedersledamöter
Uffe Bengtsson (avliden)
Hans Forsén
Lennart Jansson

Arbetsgrupper

Arbetsplikt
Danny Olofsson   0707-476687  
Jens Sjödin  0705-920012 

Vaktplikt
Lars-Olof (LO) Landin   0708-125 467

Ekonomi, administration Mail kansli
Uffe Börjesson  0708-44 65 00
Richard Nordgård  0702-10 96 70 
Jan Lundberg  0705-81 16 23
Eva de Jong bokföring, fakturor 08-504 704 92
Thomas Olsson försäkringar 0709-14 07 60

Hamnansvarig
Magnus Sundström   0707-43 41 21

Båtplatstilldelning, medlemsregister och gästhamn
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467

Information och IT
Tony Dahlborn
 0703-91 91 85
Jonas Maijgren  0706 08 88 97
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467

Sjö- och torrsättning samt vinterplatser
LP Bjernudd
 0763-51 50 71

Miljöfrågor
K aj  Maass  072-729 31 21

EL-gruppen
Mats Bengtsson
Jonas Maijgren   0706 08 88 97
      
DBK Seglingssektionen
Thomas Wrande  0706-19 67 14
Jonas Malmsten  0735-30 91 99

Dessutom har vi Bryggvärdar och arbetsgrupper för Mastkran samt för Höst- och Julmarknad.