Vinterplatser, sjö- och torrsättning

Vinteruppläggningsplatser

Dalarö Båtklubb har vinteruppställningsplatser på parkeringarna i Askfatshamnen och Vadviken samt på ett mindre område vid kanalen mellan slipen och mastkranen det s.k. ”Klubbområdet”. Parkeringarna för uppställning av båtar är tillgängliga mellan 15 september och 15 maj. Uppställning får endast ske efter anvisning. Området i Vadviken är avsett för egen upptagning vid flexibel tidpunkt och efter klartecken av ansvarig för vinterplatser. Området i Askfatshamnen är avsett för gemensam upptagning enligt nedanstående.

Ansvarig för torr- och sjösättning samt vinterplatser är LP Bjernudd. Alla som vill ha vinterplats måste anmäla detta varje år från 15 augusti. Det gäller således även alla medlemmar som redan har vinterplats. Medlemmar som haft vinterplats något av de senaste åren har företräde till vinterplats. Varje år skickas ett mail till alla som hade vinterplats året innan. Via detta mail kan då nyanmälan till vinterplats göras.
Du som inte fått mail eller inte har vinterplats sedan tidigare kontaktar LP Bjernudd för information. Maila LP här.  

Nya medlemmar och medlemmar som skaffat större båt eller ytterligare en båt får ansöka om vinterplats. Ansökan sker genom en skriftlig förfrågan om vinterplats. Dessa ansökningar placeras i kö efter det datum som de inlämnats, vilket kan ske genom e-post till LP Bjernudd ovan.
Om plats blir ledig kommer kö-medlemmar ifråga. Dessa får meddelande om detta.

Medlem som haft men inte avser att utnyttja sin vinteruppställningsplats ombedes att snarast meddela detta. Observera att giltig båtförsäkring är en förutsättning för att erhålla vinteruppställningsplats inom DBKs områden.

OBS! Efter den 15 maj får inga vagnar eller trailers stå kvar på Askfatsparkeringen, Klubbområdet eller på Vadviksparkering inklusive angränsande områden.

Gemensam och egen torrsättning

Anmälan blir tillgänglig genom mail 15 augusti varje år. Men läs först om miljöfrågorna! Villkor för deltagande i gemensam torr- och sjösättning. Vid användning av kranbil gäller följande: * Båtens vikt högst 7 ton. * Djupgående gällande segelbåt högst 1,9 meter med hänsyn till stöttning på bilflaket. * Om det ändå krävs särskild extra stöttning kan tilläggsavgift bli aktuell. Anmälan är obligatorisk, se mer nedan. Anmälan inför sjösättning behöver ej göras - sker i omvänd "torrsättningsordning". 

Torrsättning i egen regi - information och anmälan

Anmälan ska göras i god tid efter det att mail skickats 15 augusti före planerad upptagning varvid plats anvisas av DBK-ansvarig. Upptagning i Askfatsområdet får dock inte göras förrän efter avslutad gemensam torrsättning i oktober och efter särskilt medgivande.

Gemensam torrsättning - information och anmälan

Anmälan görs varje år även om du haft plats tidigare. Anmälan ska göras i god tid genom det mail som skickats  15 augusti. Turordningslistor för torrsättning publiceras sedan löpande på Medlemssidorna efter den 15 september.

LÄNK TILL MEDLEMSSIDORNA
 

Hjälp med anmälan
Kan du av någon anledning inte själv göra anmälan via Internet eller har Du frågor är Du alltid välkommen att ringa DBK-ansvarig för Sjö- och Torrsättning LP Bjernudd på tel 076-351 50 71.
Länk till detaljinformation och anmälan finns på denna plats inför torrsättning varje år.
Blankett för anmälan till torrsättning blir tillgänglig den 15 augusti.

Gemensam Torrsättning 2017 samt Sjösättning 2018
Nr 1 lördag 23 september 2017 > sjösättning 12 maj 2018
Nr 2 onsdag 4 oktober 2017 > sjösättning 9 maj 2018
Nr 3 lördag 7 oktober 2017 > sjösättning 21 april - 2018
Nr 4 onsdag 18 oktober 2017 > sjösättning 21 april - 2018 

Arbetsplikt vid sjö- och torrsättning

Arbetsplikt kan utföras samtidigt med gemensam torr- eller sjösättning under förutsättning att 2 (två) personer från aktuell båt deltar, varvid båtägaren genomför sitt arbetspass och den extra personen genomför arbetspliktspasset. Anmälan till samtidig arbetsplikt sker separat på Medlemssidorna.

Medlemsdekal

Glöm inte att kontrollera att medlemsdekalen finns på väl synlig plats på båten. Seglare rekommenderas att placera ytterligare en medlemsdekal på masten synlig året runt. Beställ ny eller ytterligare en medlemsdekal här.