Styrelse och övriga befattningshavare
 

Ordinarie ledamöter
Uffe Börjesson , ordförande (omvald till 2020) 0708-44 65 00,
ordforande[snabela]dalarobatklubb.se
Jan Lundberg , vice ordförande (omvald till 2020) 0705-81 16 23
Richard Nordgård , kassör (vald till 2019) 0702-10 96 70 
Jonas Maijgren , hamnkapten (omvald till 2020) 0706-08 88 97
Jens Sjödin , arbetsplikt (vald till 2019) 0705-92 00 12 
Thomas Wrande , segling (omvald till 2020) 0706-19 67 14
Kristin Unander , sekreterare (vald till 2019) 0768-82 84 78 

Suppleanter
Danny Olofsson , arbetsplikt (vald till 2019) 0707-476687
Kaj  Maass , miljö (omvald till 2019) 072-729 31 21
Magnus Sundström , byggnader (vald till 2019)
Mats Edestig , (nyval till 2020)
Marianne Kaplan , (nyval till 2020)

Revisorer
Eric Åhsberg auktoriserad (vald till 2019)
Lars Palmgren lekmannarevisor (omvald till 2020)
Vivianne Yllenius suppleant (vald till 2019)

Valnämnd
Jan Nordin , sammankallande 0704-13 78 98
Sven Gustavsson 
LO Landin

Hedersledamöter
Uffe Bengtsson (avliden)
Hans Forsén
Lennart Jansson

Arbetsgrupper

Arbetsplikt
Danny Olofsson   0707-476687  
Jens Sjödin  0705-920012 

Vaktplikt
Mats Edestig  070-571 25 06,
vakt[snabela]dalarobatklubb.se

Ekonomi, administration Mail kansli , medlem[snabela]dalarobatklubb.se
Uffe Börjesson  0708-44 65 00
Richard Nordgård  0702-10 96 70 
Jan Lundberg  0705-81 16 23
Eva de Jong bokföring, fakturor 08-504 704 92
Thomas Olsson försäkringar 0709-14 07 60

Hamnansvarig
Magnus Sundström   073-331 45 81, 
hamnkapten[snabela]dalarobatklubb.se

Båtplatstilldelning, medlemsregister och gästhamn
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467, medlem[snabela]dalarobatklubb.se

Information och IT
Tony Dahlborn
 0703-91 91 85 webmaster[snabela]dalarobatklubb.se
Jonas Maijgren  0706 08 88 97
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467

Sjö- och torrsättning samt vinterplatser
LP Bjernudd
 0763-51 50 71, torrochsjo[snabela]dalarobatklubb.se

Miljöfrågor
Kaj Maass  072-729 31 21

EL-gruppen
Mats Bengtsson
Jonas Maijgren   0706 08 88 97
      
DBK Seglingssektionen
Thomas Wrande  0706-19 67 14
Jonas Malmsten  0735-30 91 99

Dessutom har vi Bryggvärdar och arbetsgrupper för Mastkran samt för Höst- och Julmarknad.